Инвестирање

Савјет за инвестирање # 360: Држите минимални износ у краткорочним вриједносним папирима

Савјет за инвестирање # 360: Држите минимални износ у краткорочним вриједносним папирима

Немојте стављати велике износе у краткорочне хартије од вредности. Они дају ниже поврате.

Ограничите улагања у краткорочне хартије од вредности на два или три месеца ваших рутинских трошкова. Чак и ваш фонд за хитне случајеве можете уложити у фиксне депозите код банака које вам пружају услуге пре приспећа. Висина депозита ће се сложити и расти док вам затреба.

Ако желите сазнати више, погледајте ове ресурсе:

  • 10 краткорочних инвестиција за младе инвеститоре
  • Изградња стварног богатства у својим 20-тим годинама

Пошаљите Ваш Коментар